Prilagojeno optimiranje funkcije dušenja okoliškega hrupa glede na uporabnika (prilagojena optimizacija NC (dušenje okoliškega hrupa))

Ta funkcija analizira pogoje uporabe, kot so oblika obraza, slog pričeske in prisotnost ali odsotnost očal, ter tako optimira učinkovitost funkcije dušenja okoliškega hrupa. Priporočamo, da to funkcijo zaženete pri prvi uporabi slušalk.

 1. Prepričajte se, da je so slušalke s funkcijo dušenja okoliškega hrupa vklopljene (svetiti mora (zelena) indikatorska lučka).
 2. Nadenite si slušalke.

 3. Pritisnite in zadržite gumb NC (dušenje okoliškega hrupa), dokler ne slišite glasovnega navodila »Optimizer start« (zagon optimizacije) (približno 2 sekundi).

  Med optimizacijo boste slišali preskusne zvoke.

  Ko se postopek optimizacije zaključi, boste slišali glasovno navodilo »Optimizer finished« (optimizacija je končana).

Namig

 • Če se pogoji nošenja spremenijo, npr. sprememba sloga pričeske ali odstranite očala, vam priporočamo, da znova zaženete prilagojeno optimizacijo NC (dušenje okoliškega hrupa).

Opomba

 • Pri zagonu prilagojene optimizacije NC (dušenje okoliškega hrupa) slušalke uporabljajte v običajnih pogojih. Med potekom optimizacije se ne dotikajte slušalk.
 • Če slušalke prejmejo drug ukaz med potekom prilagojene optimizacije NC (dušenje okoliškega hrupa), se optimizacije prekine.
 • Prilagojena optimizacija NC (dušenje okoliškega hrupa) se izvede samo, ko je funkcija dušenja okoliškega hrupa vklopljena.