Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Med uživanjem v glasbi lahko slišite okoliški zvok prek mikrofonov, ki so vgrajeni v levi/desni enoti slušalk. Izberite enega od dveh načinov, glede na zvok, ki ga želite poslušati: običajni način ali pogovorni način.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Zaporedoma pritiskajte gumb AMBIENT SOUND (okoliški zvok).

A: gumb AMBIENT SOUND (okoliški zvok)

Ob vsakem pritisku gumba se način okoliškega zvoka spremeni v naslednjem vrstnem redu:

Običajni način: Med poslušanjem glasbe lahko slišite okoliški zvok, kot da sploh ne nosite slušalk. Indikatorska lučka (rumena) zasveti. Slišali boste glasovno navodilo »Ambient sound normal« (običajni okoliški zvok).

Pogovorni način: Med poslušanjem glasbe lahko slišite govor, npr. najave prihoda vlakov. Indikatorska lučka (rumena) utripa. Slišali boste glasovno navodilo »Ambient sound voice« (pogovorni okoliški zvok).

Deaktivacija načina okoliškega zvoka

Pritisnite gumb NC. Funkcija dušenja okoliškega hrupa. Slišali boste glasovno navodilo »Noise canceling on« (vklop dušenja okoliškega hrupa).

Opomba

  • Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na prometni cesti.
  • Če slušalk ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.