Pospravljanje slušalk v prenosno torbico

Po uporabi slušalke zložite in pospravite v priloženo prenosno torbico, kot je prikazano spodaj.

Shranjevanje vmesnika za vtiče za uporabo na letalu

Vmesnik za vtiče za uporabo na letalu pospravite v nosilec v prenosni torbici, kot je prikazano spodaj.