O glasovnih navodilih

V slušalkah boste slišali glasovno navodilo v naslednjih primerih.

 • Ob vklopu: »Power on« (Vklop)
 • Ob izklopu: »Power off« (Izklop)
 • Ob vklopu načina seznanitve: »BLUETOOTH pairing« (Seznanitev BLUETOOTH)
 • Ob vzpostavitvi povezave BLUETOOTH: »BLUETOOTH connected« (Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena)
 • Ob prekinitvi povezave BLUETOOTH: »BLUETOOTH disconnected« (Povezava BLUETOOTH je prekinjena)
 • Pri preverjanju napolnjenosti baterije s pritiskom gumba ob vklopljeni napravi: »Battery level high« (Baterija je polna)/»Battery level medium« (Baterija je na pol prazna)/»Battery level low« (Baterija je prazna)
 • Ob samodejnem izklopu zaradi prazne baterije: »Please recharge headset« (napolnite slušalke)
 • Ob vklopu funkcije dušenja okoliškega hrupa: »Noise canceling on« (vklop dušenja okoliškega hrupa)
 • Ob izklopu funkcije dušenja okoliškega hrupa: »Noise canceling off« (izklop dušenja okoliškega hrupa)
 • Ob nastavitvi načina okoliškega zvoka na običajni način: »Ambient sound normal« (običajni okoliški zvok)
 • Ob nastavitvi načina okoliškega zvoka na pogovorni način: »Ambient sound voice« (pogovorni okoliški zvok)
 • Ob zagonu prilagojene optimizacije NC (dušenje okoliškega hrupa): »Optimizer start« (zagon optimizacije)
 • Ob končani prilagojeni optimizaciji NC (dušenje okoliškega hrupa): »Optimizer finished« (optimizacija je končana)