Niska jakość dźwięku

  • Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za duża.
  • Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia sieci bezprzewodowej itp.
  • Umieść zestaw nagłowny bliżej urządzenia Bluetooth. Usuń przeszkody między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth.
  • Umieść zestaw nagłowny z dala od telewizora.
  • Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
  • W przypadku podłączenia urządzenia z wbudowanym radioodbiornikiem do zestawu nagłownego sygnał radiowy może nie być odbierany lub czułość odbiornika może być zmniejszona. Umieść zestaw nagłowny z dala od podłączanego urządzenia i spróbuj ponownie.
  • Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
  • Podczas słuchania za pomocą zestawu nagłownego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia może być niska (np.: słabo słyszalny głos wokalisty itp.).
    Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu nagłownego.Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, naciśnij przycisk (odtwarzanie) na zestawie nagłownym jeden raz podczas odtwarzania. Lub użyj komputera do ustanowienia połączenia A2DP. Informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.