Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko / : świeci na czerwono / -: nie świeci się

Włączanie

- (miga dwa razy na niebiesko)

W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 20% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza się kolejno w poniższy sposób.

- - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Wyłączanie

(świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

- - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Ładowanie

 • Podczas ładowania
  (świeci się na czerwono)
  Odpowiedni wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.
 • Nieprawidłowa temperatura
  - - - - (miga po dwa razy na czerwono)
 • Nieprawidłowe ładowanie
  - - - - (miga powoli na czerwono)

Funkcja Bluetooth

 • Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
  - - - - (miga powoli po dwa razy na niebiesko)
 • Niepodłączony
  - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
 • Procedura podłączania zakończyła się
  (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
 • Podłączony
  - - - - - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
 • Rozmowa przychodząca
  (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik (czerwony) zacznie migać.

Inne