Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Ilustracja wskazująca każda część zestawu nagłownego

 1. Pałąk
 2. Oznaczenie (lewa)
 3. Lewa słuchawka
 4. Wyczuwalna wypukłość
  Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
 5. Suwak
  Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
 6. Oznaczenie (prawa)
 7. Prawa słuchawka
 8. Przycisk + (głośność +)/ (następny)
  Na przycisku + jest wyczuwalna wypukłość. Wykorzystaj go jako wskazania podczas obsługi zestawu nagłownego.
 9. Przycisk (odtwarzanie/połączenie)/ (zasilanie)
  Używany do odtwarzania muzyki, nawiązywania połączenia lub włączania/wyłączania zestawu nagłownego.
 10. Przycisk - (głośność -)/ (poprzedni)
 11. Wskaźnik (niebieski/czerwony)
  Świeci się na czerwono podczas ładowania.
  Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.
 12. Port USB Type-C
  Aby naładować zestaw nagłowny, podłącz zestaw nagłowny do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
 13. Mikrofon
  Rejestruje głos (podczas rozmowy przez telefon).
 14. Wbudowana antena
  Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.