Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

 1. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

  Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

  • Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
  • Procedura ładowania trwa około 4,5 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym).

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

  Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA)

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

 • Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
 • Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu nagłownego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
 • W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

 • Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
 • Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
 • Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, aby ponownie rozpocząć ładowanie zestawu nagłownego.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym).
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
 • Do podłączania zestawu nagłownego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.