Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetoothmożna słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „rejestracją urządzenia (parowaniem)”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia i zestawu nagłownego nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.