Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DPAdvanced Audio Distribution Profile

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCPAudio Video Remote Control Profile

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny.

  Wyreguluj długość pałąka.

  Załóż zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną (prawa) na prawym uchu. Na słuchawce (lewej) jest wyczuwalna wypukłość.

  Ilustracja wypukłości (A) na lewej słuchawce

  A: wyczuwalna wypukłość

 3. Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.
 4. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.