Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Ilustracja przycisku odtwarzania, przycisku głośność -/poprzedni i głośności +/następny na prawej słuchawce

Przyciski mają następujące funkcje:

(odtwarzanie)

  • Jednokrotne naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
  • Jednokrotne naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.

- (głośność -)/ (poprzedni)

+ (głośność +)/ (następny)

  • Regulowanie głośności.
  • Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia sygnału, aby przeskoczyć do początku poprzedniego utworu (lub aktualnego utworu podczas odtwarzania)/początku kolejnego utworu. Po zwolnieniu przycisku naciśnij w ciągu 1 sekundy, aby odtworzyć sygnał i przeskoczyć do początku poprzedniego/następnego utworu.

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje zależą od podłączonego urządzenia. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać w ogóle, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.