Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy urządzenie iPhone używa połączenia Bluetooth i jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk CUSTOM, aby aktywować funkcję Siri.

  Funkcja Siri zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

 5. Aby kontynuować wysyłanie poleceń, naciśnij przycisk CUSTOM, zanim funkcja Siri wyłączy się.

  Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Wskazówka

 • Można również aktywować Siri, naciskając i przytrzymując przycisk (połączenie) (przez około 2 sekundy).

Uwaga

 • Jeżeli przycisk CUSTOM zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można używać przycisku CUSTOM do aktywowania funkcji Siri. Użyj przycisku (połączenie) do aktywacji funkcji Siri.
 • Jeżeli przycisk CUSTOM zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać przycisku CUSTOM do aktywowania funkcji Siri. Użyj przycisku (połączenie) do aktywacji funkcji Siri.
 • Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
 • W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.
 • Siri nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.