Informacje o ustawieniu przycisku CUSTOM i obsłudze przycisku połączenia

Relacja pomiędzy funkcją ustawienia przycisku CUSTOM i obsługą po naciśnięciu przycisku (połączenie) (na 2 sekundy) jest następująca.

System Android

Ustawienie przycisku CUSTOM Naciśnięcie (na 2 sekundy) przycisku (połączenie)
Aktywacja funkcji Google app (ustawienie domyślne) Aktywacja funkcji Google app
Asystent Google Bez efektu
Amazon Alexa Bez efektu

iPhone

Ustawienie przycisku CUSTOM Naciśnięcie (na 2 sekundy) przycisku (połączenie)
Aktywacja funkcji Siri (ustawienie domyślne) Aktywacja funkcji Siri
Asystent Google Aktywacja funkcji Siri
Amazon Alexa Aktywacja funkcji Siri