Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona stykając te urządzenia ze sobą.

  1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
  2. Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.

    Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

Uwaga

  • Zgodnie z ustawieniami w momencie zakupu, jeśli żadne czynności nie zostaną wykonane przez około 5 minut po odłączeniu, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć zasilanie wcześniej. Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (niebieski) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.