Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

 1. Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

  Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google.

  Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

  W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Google app uruchomienie Android na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk CUSTOM, aby aktywować Google app.

  Funkcja Google app zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

  Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Wskazówka

 • Można również aktywować Google app, naciskając i przytrzymując przycisk (połączenie) (przez około 2 sekundy).

Uwaga

 • Jeżeli przycisk CUSTOM zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
 • Jeżeli przycisk CUSTOM zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
 • Funkcji Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
 • W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
 • Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.