Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki
 • Naciśnij przycisk CUSTOM, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego (*) albo uaktywnić aplikację Google app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.


  Można również uruchomić lub aktywować powyższe funkcje, naciskając i przytrzymując przycisk (połączenie) (przez około 2 sekundy).

Rozmowa wychodząca
 • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy.
Rozmowa przychodząca
 • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby odebrać połączenie.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
W trakcie rozmowy
 • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby zakończyć połączenie.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca
 • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące. (*)
Rozmowa przychodząca
 • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby odebrać połączenie.
W trakcie rozmowy
 • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby zakończyć połączenie. (*)

*Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.