Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

W przypadku korzystania z zestawu nagłownego w miejscu, w którym używanie urządzeń Bluetooth jest ograniczone, np. w samolocie, z zestawu nagłownego można korzystać tak, jak ze zwykłych słuchawek przewodowych przez podłączenie urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego.

 1. Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.

  Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

Wskazówka

 • Zestawu nagłownego można używać jak zwykłych słuchawek przewodowych, podłączając dostarczony kabel słuchawkowy do zestawu nawet wtedy, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany lub zestaw jest wyłączony.
 • W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego i rozmawiać korzystając z mikrofonu w smartfonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego.
 • Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona lub telefonu komórkowego można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

Uwaga

 • Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • Upewnić się, że wtyk został starannie wsunięty.
 • Podczas używania kabla słuchawkowego nie można używać funkcji Bluetooth.
 • Nie można używać przycisków , +/-, (odtwarzanie/połączenie) i CUSTOM. Dostosuj głośność, odtwarzanie/pauzę i inne operacje na urządzeniu odtwarzającym.
 • W przypadku podłączania kabla do włączonego zestawu nagłownego zostanie on wyłączony automatycznie.