Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect

Po połączeniu smartfona (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji Bluetooth, można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

 • Łatwe parowanie
 • Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
 • Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
 • Zmień lokalizację dźwięku
 • Wybór trybu efektów dźwiękowych (Surround (VPT))
 • Ustawienie funkcji CLEAR BASS
 • Przełączanie trybu jakości dźwięku poprzez ustawienie trybu połączenia Bluetooth
 • Ustawienie funkcji DSEE
 • Zmiana funkcji przycisku CUSTOM
 • Regulowanie głośności
 • Odtwarzanie muzyki / pauza, przewijanie do tyłu / przewijanie do przodu
 • Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
 • Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
 • Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
 • Przełączenie języka wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

 • Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.