Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko / : świeci na czerwono / -: nie świeci się

Włączanie

 • Kiedy pozostały poziom naładowania akumulatora jest większy niż 20%
  - (miga dwukrotnie)
 • Kiedy pozostały poziom naładowania akumulatora wynosi 20% lub mniej (wymaga naładowania)
  - - - - (miga szybko dwukrotnie, następnie miga przez około 15 sekund)

Wyłączanie

(świeci przez około 2 sekundy)

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

- - (miga przez około 15 sekund)

Ładowanie

 • Podczas ładowania

  Gaśnie po zakończeniu ładowania.
 • Nieprawidłowa temperatura
  - - - - (miga po dwa razy)
 • Nieprawidłowe ładowanie
  - - - -

Funkcja Bluetooth

 • Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
  - - - - (miga po dwa razy)
 • Niepodłączony
  - - - - - - - - (co około 1 sekundę)
 • Procedura podłączania zakończyła się
  (miga szybko przez około 5 sekund)
 • Podłączony
  - - - - - - - - - - - - (co około 5 sekund)
 • Rozmowa przychodząca

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik (czerwony) zacznie powoli migać.

Inne