Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

  1. Odłącz urządzenie Bluetooth za pomocą urządzenia.

    Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

  2. Wyłącz zestaw nagłowny.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

  • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.