Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.


W niniejszym podręczniku, WI-C310 jest używany do celów ilustracyjnych, chyba że wskazano inaczej.

Powyższy rysunek dotyczy WI-C310.