Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana rejestracją urządzenia (parowaniem).

Użyj zestawu nagłownego i urządzenia do wykonania procedury rejestrowania (parowania) urządzenia.

Podłączanie zestawu nagłownego do zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia

Po zarejestrowaniu (sparowaniu) urządzenia nie jest konieczne jego ponowne rejestrowanie. Połącz się z urządzeniem, które jest już zarejestrowane (sparowane) z zestawem nagłownym, używając odpowiedniej metody.