Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

 • Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
 • Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  • w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
 • Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
 • Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
 • Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
 • Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
 • Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  • Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  • Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  • Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
 • W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

 • Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

 • Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
 • Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas wkładania wkładek dousznych do uszu membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

 • Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
 • Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
 • Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
 • Stan wkładek dousznych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
 • Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
 • Urządzenie nie jest wystarczająco wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  • Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu zlewu itp.
   Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  • Podczas korzystania z urządzenia w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
  • Podczas korzystania z urządzenia, gdy jest się spoconym
   W przypadku dotknięcia urządzenia mokrymi dłońmi lub włożenia urządzenia do kieszeni mokrego ubioru urządzenie może zostać zamoczone.

Czyszczenie urządzenia

 • Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyżąć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.