Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 smartfonami z systemem Android (połączenie wielopunktowe)

Zwykle w przypadku nawiązywania połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednocześnie włączana jest zarówno funkcja odtwarzania muzyki, jak i funkcja dzwonienia.

Aby nawiązać połączenie wielopunktowe z wykorzystaniem 2 smartfonów oddzielnie do słuchania muzyki i wykonywania rozmów telefonicznych, należy skonfigurować na smartfonie w taki sposób, aby tylko jedna z tych funkcji została podłączona.

 1. Sparuj zestaw nagłowny z obydwoma smartfonami.
 2. Użyj jednego ze smartfonów do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
 3. Na smartfonie połączonym z zestawem nagłownym usuń zaznaczenie opcji [Call audio] (HFP) lub [Media audio] (A2DP).
  Przykład: aby nawiązać tylko połączenie audio (A2DP)

  Dotknij opcji [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - ikona ustawienia obok pozycji [WI-C200] lub [WI-C310].

  Na ekranie [Paired devices] usuń zaznaczenie opcji [Call audio].

 4. Użyj smartfonu, aby zakończyć połączenie Bluetooth.
 5. Użyj drugiego smartfona do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.
 6. W ten sam sposób usuń zaznaczenie funkcji, której zaznaczenie nie zostało usunięte w punkcie 3.
 7. Użyj pierwszego smartfona do ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

  Oba smartfony są teraz połączone z zestawem nagłownym przy włączonej tylko jednej funkcji.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

 • Gdy używane jest połączenie wielopunktowe, poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie będzie wyświetlany prawidłowo na ekranie urządzenia połączonego przy użyciu „Media audio” (A2DP).