Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po włączeniu zestawu nagłownego można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania.)

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Ponadto wskaźnik (czerwony) miga (około 15 sekund), jeśli poziom naładowania akumulatora wynosi 20% lub mniej, gdy zestaw nagłowny jest włączony.

Gdy poziom naładowania jest niski

Aktualnie wyświetlany wskaźnik zmienia kolor na czerwony. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)


Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android (z systemem OS 8.1 lub nowszym)

W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do smartfona z systemem Android za pomocą połączenia HFP Bluetooth, wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania zestawu nagłownego. Jest on wyświetlany jako „100%”, „70%”, „50%” lub „20%”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Uwaga

  • W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone, iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
  • Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.