Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij controleren.

Wanneer u de headset inschakelt door op de -knop te drukken, knippert de indicator (blauw) twee keer en knippert vervolgens de indicator (rood). U kunt het resterende batterijniveau controleren aan de hand van het aantal keer dat de indicator (rood) knippert.

U kunt het resterende batterijniveau ook controleren wanneer de headset ingeschakeld is. Als u op de -knop drukt, knippert de indicator en toont deze het resterende batterijniveau.U krijgt ook een Engelstalig gesproken bericht te horen met het resterende batterijniveau.


Drie keer - - - - : hoog "Battery level high" (batterijniveau hoog)

Twee keer - - : gemiddeld "Battery level medium" (batterijniveau gemiddeld)

Een keer : laag (opladen vereist) "Battery level low" (batterijniveau laag)

Wanneer de batterij bijna leeg is

De indicator gaat rood branden. Als de batterij leeg is, produceert de headset een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Recharge headset" (headset opladen) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een iPhone, iPad of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone, iPad of iPod touch (iOS 5.0 of recenter) die HFP (Hands-free Profile) ondersteunt, toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm weergeeft.

Compatibele apparaten

iPhone, iPad of iPod touch (iOS 5.0 of recenter) die Hands-free Profile (HFP) ondersteunt

iOS 7.X / 8.X / 9.X

iOS 5.X / 6.X

A: resterend batterijniveau van de headset

B: hoog

C: gemiddeld

D: laag (opladen vereist)

Opmerking

  • Merk op dat als u de headset op een iPhone, iPad of iPod touch aansluit met "Media audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, dan wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.