Over gesproken berichten

In de volgende gevallen hoort u Engelstalige gesproken berichten via de headset.

  • Bij het inschakelen: "Power on" (inschakelen)
  • Bij het uitschakelen: "Power off" (uitschakelen)
  • Bij het activeren van de koppelingsmodus: "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling)
  • Bij het maken van een BLUETOOTH-verbinding: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden)
  • Bij het verbreken van een BLUETOOTH-verbinding: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken)
  • Bij het controleren van het resterende batterijniveau door te drukken op de -knop wanneer de headset ingeschakeld is: "Battery level high" (batterijniveau hoog) / "Battery level medium" (batterijniveau gemiddeld) / "Battery level low" (batterijniveau laag)
  • Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Recharge headset" (headset opladen)