De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, drukt u op de RESET-knop met een puntig voorwerp. De headset wordt gereset en wordt uitgeschakeld als deze ingeschakeld was. De koppelingsinformatie wordt niet gewist.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.