De geluidskwaliteitmodus wijzigen

De geluidskwaliteit is standaard ingesteld op de modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit".

  • Wanneer u een apparaat gebruikt dat compatibel is met AAC of aptX, selecteert u de modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit".
  • Als de verbinding slecht is, bijvoorbeeld als het geluid wordt onderbroken, selecteert u de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Geluidskwaliteit en indicator (blauw) van elke modus

Wanneer u de geluidskwaliteitsmodus wijzigt, knippert de indicator blauw om de huidige geluidskwaliteitsmodus te tonen.

Modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit": 3 keer - - - -
SBC (hoge kwaliteit), AAC of aptX wordt automatisch geselecteerd.
Modus "Voorkeur voor stabiele verbinding": 1 keer
SBC (hoge kwaliteit)
  1. Schakel de headset in door gedurende meer dan 2 seconden op de -knop te drukken terwijl u de knop + of – ingedrukt houdt.

    • Om "Voorkeur voor stabiele verbinding" te selecteren, schakelt u de headset in terwijl u de knop - ingedrukt houdt.
    • Om "Voorkeur voor geluidskwaliteit" te selecteren, schakelt u de headset in terwijl u de knop + ingedrukt houdt.

De geluidskwaliteitmodus controleren

Houd de -knop ingedrukt en druk vervolgens binnen 2 seconden op de knop + of -. De indicator knippert 3 keer blauw (modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit") of 1 keer blauw (modus "Voorkeur voor stabiele verbinding").

Opmerking

  • Wanneer u de headset inschakelt door alleen op de -knop te drukken, knippert de indicator (blauw) twee keer om aan te geven dat de headset ingeschakeld is. De geluidskwaliteitsmodus wordt echter niet aangegeven met een knipperende indicator (blauw).
  • De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
  • Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs als de modus "Voorkeur voor stabiele verbinding" geselecteerd is.