De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Schakel de headset uit en houd vervolgens de - en /-knoppen gedurende meer dan 7 seconden tegelijk ingedrukt.

De indicator (blauw) knippert 4 keer ( ) en de headset wordt gereset naar de fabrieksinstellingen. Alle koppelingsgegevens zijn gewist.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.