De geluidskwaliteitmodus selecteren

Wanneer u de geluidskwaliteitsmodus wijzigt, knippert de indicator blauw om de huidige geluidskwaliteitsmodus te tonen.

Houd terwijl de headset ingeschakeld is de -knop ingedrukt en druk daarna binnen 2 seconden (voor de headset uitgeschakeld wordt) op de knop + of -. De indicator begint blauw te knipperen om de huidige geluidskwaliteitmodus aan te geven.

Modus "Voorkeur voor geluidskwaliteit": 3 keer - - - -

SBC (hoge kwaliteit), AAC of aptX wordt automatisch geselecteerd.

Modus "Voorkeur voor stabiele verbinding": 1 keer

SBC (hoge kwaliteit)