Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Punjenje kompleta baterija pomoću računara

Komplet baterija punite tako što ćete povezati ovaj proizvod i računar pomoću ugrađenog USB kabla. Prethodno postavite komplet baterija.

 1. Zatvorite LCD monitor.

 2. Izvucite ugrađeni USB kabl iz ovog proizvoda.

 3. Povežite ovaj proizvod sa uključenim računarom pomoću ugrađenog USB kabla.
  • Lampica POWER/CHG (punjenje) će postati narandžasta.
  • Lampica POWER/CHG (punjenje) se isključuje kada komplet baterija bude napunjen do kraja. Iskopčajte ugrađeni USB kabl iz računara, a zatim ga odložite u džep na kaišu za ruku.
  • Ako ugrađeni USB kabl nije dovoljno dug za povezivanje, upotrebite pomoćni kabl za USB vezu.

  : Ugrađeni USB kabl

  : U zidnu utičnicu

Odlaganje ugrađenog USB kabla

Nakon upotrebe, vratite ugrađeni USB kabl u džep kaiša za ruku.

Savet

 • Preporučuje se da bateriju punite u opsegu temperature od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).