Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

SSID/PW Reset

Ovaj proizvod deli SSID/lozinku za funkcije [Send to Smartphone] i [Ctrl with Smartphone] sa uređajem koji ima dozvolu za povezivanje. Ako želite da promenite uređaj kojem je dozvoljeno da se povezuje sa ovim proizvodom, poništite SSID/lozinku prateći sledeći postupak.

  1. – [Setup] – [Connection] – [SSID/PW Reset] – .

Napomena

  • Kada poništite SSID/lozinku, morate ponovo da podesite pametni telefon.