Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Nije moguće snimiti fotografije.

  • Ne možete da snimate fotografije zajedno sa sledećim funkcijama:
    • [Fader]
  • Ovaj proizvod ne može da snima fotografije dok je u režimu snimanja filmova, u zavisnosti od izabrane opcije [REC Mode] ili [Frame Rate].
  • Kada izaberete stavku [Picture Effect], ne možete da snimate fotografije u režimu snimanja filmova.
  • Kada je funkcija [SteadyShot] postavljena na [Intelligent Active], ne možete da snimate fotografije u režimu snimanja filmova.