Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Wi-Fi-verkkoyhteysmenetelmän valinta

Valitse verkkoympäristöösi sopiva yhteystapa alta.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

  • Irrota LAN-kaapeli (lisävaruste) kaiuttimesta.
  • Aseta kaiutin lähemmäksi langatonta reititintä.
  • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SongPal-sovellusta
Lataa SongPal älypuhelimeen tai iPhoneen. Tämä sovellus mahdollistaa Wi-Fi-yhteyden kaiuttimen kanssa, ja voit valita ja toistaa musiikkia tietokoneelta Wi-Fi-verkon kautta käyttämällä älypuhelinta/iPhonea.
Katso lisätiedot kohdista ”Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SongPal-sovellusta (älypuhelin)” tai ”Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SongPal-sovellusta (iPhone)
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon langattoman reitittimen WPS-painikkeella
Jos langattomassa reitittimessä on WPS-painike, muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon tällä menetelmällä.
Katso reitittimen käyttöohjeista, miten tarkistat, onko langaton reitittimesi yhteensopiva WPS (Wi-Fi Protected Setup) -määrityksen kanssa. Katso lisätiedot kohdasta ”Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon langattoman reitittimen WPS-painikkeella”.
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä tietokonetta
Jos langattomassa reitittimessä ei ole WPS-painiketta, yhdistä kaiutin Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla. Valitse jokin alla olevista yhteystavoista.
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä iPhone/iPad/iPod touch -laitetta
Kaiutin ja iPhone/iPad/iPod touch voidaan yhdistää samaan Wi-Fi-verkkoon. Katso lisätiedot kohdasta ”Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä iPhone/iPad/iPod touch -laitetta”.