Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Příprava fotografií

Chcete-li prohlížet fotografie v přehrávači Walkman, musíte je do přehrávače Walkman přenést z počítače. V počítačích Mac můžete k jejich přenosu použít program Content Transfer. Také je můžete přenést přetažením z aplikace Průzkumník Windows nebo aplikace Mac Finder.