Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nemůžete v přehrávači Walkman přehrávat přenesený obsah, jako je např. hudba.

  • Pokud je akumulátor málo nebo nedostatečně nabitý, nabijte jej. Pokud přehrávač Walkman po nabití akumulátoru stále nefunguje, stiskněte perem nebo kancelářskou sponkou tlačítko RESTART. Přehrávač Walkman se restartuje.

  • Hierarchie dat obsahu přeneseného přetažením, jako je například hudba, nemusí být správná. Umístěte data do správné složky a dle správné hierarchie.

  • Přenesené soubory nejsou v přehrávatelném formátu. Informace o přehrávatelných formátech viz „Podporované formáty“.

  • Pokud přetažením přenesete zvukové soubory ve formátu MP4, umístěte je do složky „MUSIC“ v přehrávači Walkman.

  • Přenesený obsah může být poškozen. V průběhu přenosu obsahu zajistěte, aby v počítači neprobíhaly žádné další činnosti. Jinak se obsah může poškodit. Odstraňte obsah přehrávače Walkman, který nelze přehrávat, a přeneste ho znovu. Pokud přehrávač Walkman stále nemůže přehrát obsah, naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman pomocí funkce přehrávače Walkman. Poté přeneste obsah znovu.

  • Pokud změníte názvy souborů nebo umístění obsahu, jako je třeba hudba, přeneseného z počítače do přehrávače Walkman, přehrávač Walkman nemusí příslušný obsah rozpoznat. Přejmenujte názvy zpět a vraťte soubory do původního umístění.

  • Pokud jste inicializovali (naformátovali) vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman pomocí Průzkumníka Windows, inicializujte (naformátujte) ji znovu pomocí přehrávače Walkman.Pokud jste inicializovali (naformátovali) přehrávač Walkman pomocí aplikace Mac Finder, inicializujte (naformátujte) ji znovu pomocí přehrávače Walkman.