Digital Music PlayerNWZ-M504

Je slyšet hluk.

  • Pokud posloucháte v tichém prostředí nebo při určitých typech hluku v daném místě, můžete po zapnutí funkce Noise Canceling slyšet více hluku. Pokud k tomu dojde, vypněte funkci Noise Canceling.
  • Citlivost dodaných sluchátek na tlak zvuku je nastavena na nejvyšší úroveň, aby byl zajištěn maximální účinek funkce Noise Canceling při použití sluchátek na hlučných místech, například ve vlaku nebo v jeho okolí. Z toho důvodu můžete slyšet více hluku při používání sluchátek v tichém prostředí nebo z důvodu typu hluku v určitém místě. V takovém případě vám doporučujeme vypnout funkci Noise Canceling, přestože existují případy, kdy je hluk slyšet bez ohledu na zapnutí nebo vypnutí funkce.
  • Obsah, jako je například hudba v přehrávači Walkman, může být poškozen. Připojte přehrávač Walkman k počítači se systémem Windows a použijte software Media Go nebo Průzkumníka Windows k odstranění obsahu, ve kterém vznikal hluk v přehrávači Walkman. Pokud používáte počítač Mac, použijte k odstranění poškozeného obsahu aplikaci Finder. Jakmile odstraníte poškozený obsah, přeneste ho z počítače do přehrávače Walkman znovu. Při přenosu obsahu do přehrávače Walkman neprovádějte s počítačem žádné další činnosti. Jinak může dojít k poškození obsahu.
  • Pokud je konektor špinavý, vyčistěte ho měkkým a suchým hadříkem.
  • Při poslechu hudby uložené v chytrém telefonu nastavte možnost [Wireless Play. Quality] na hodnotu [Prioritize Connection].