Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Inget ljud hörs.

  • Kontrollera att ljudnivån inte är inställd på noll.
  • Om du lyssnar på musik på en smarttelefon via en Bluetooth-anslutning ska du kontrollera att volymen på smarttelefonen inte är inställd på noll.
  • Om det inte kommer något ljud från smarttelefonen när du lyssnar på musik på smarttelefonen via en Bluetooth-anslutning kan det vara så att Bluetooth-anslutningen inte har upprättats. Kontrollera att hopparningen för att upprätta en Bluetooth-anslutning har slutförts och att smarttelefonen är ansluten till din Walkman.
  • Om åtgärderna ovan inte löser problemet ska du använda en penna eller ett gem etc. för att trycka på RESET-knappen och återställa din Walkman.