Kaydedilmiş Müzik Parçalarını İçeren Geçici Dosyanın Dışa Aktarılması

Edit Mode penceresinde düzenlemiş olduğunuz geçici dosyayı dışa aktarın ve kaydedilen parçaları kayıtlı dosyalar olarak kaydedin.

Dışa aktarılan parçalar arasındaki sessiz bölümleri hariç tutmak için, ilgili onay işaretlerinin işaretini kaldırmanız gerekir.

Bir işaretleyici ekleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “Bir İşaretleyici Ekleme.”

 1. Edit Mode / Hi-Res Audio Recorder penceresinde, işaretleyicileri ekleyin ve [Write to Files] düğmesini tıklatın.

  Eklenen işaretleyicilerin ve dosya adlarının listesini içeren Write to Files penceresi görüntülenir.

  Varsayılan olarak, her dosya adı “(Parça numarası)_(Yıl)(Tarih)(Saat).(uzantı)” biçiminde görüntülenir (örneğin, 01_20160401012345.wav).

 2. Dışa aktarılmasını istemediğiniz bölümler için onay işaretlerinin işaretini kaldırın.
 3. [Write to Files] düğmesini tıklatın.

  Dosyaları kaydetmek için hedef seçme penceresi görüntülenir.

 4. Hedefi seçin ve [Tamam] düğmesini tıklatın.

  Belirtilen hedefte bir klasör oluşturulur ve kaydedilen dosyalar klasöre kaydedilir.

  Write to Files penceresinde albüm adını boş bırakırsanız, klasör “(Yıl)(Tarih)(Saat)” biçiminde adlandırılır (örneğin, 20160401012345).

Dosyalar kaydedildiğinde, Edit Mode penceresi görüntülenir.

Yeni bir kaydı başlatmak için, pencerenin üst kısmındaki menü çubuğunda [File] - [New] öğesini tıklatarak Record Mode penceresini görüntüleyin.

Not

İpucu

 • Dışa aktarma için işaretçileri belirttikten sonra, dışa aktarılan dosya adlarına dahil edilecek parça numaralarını ve tarihleri tekrar atayabilirsiniz. Mesaj penceresinde [Update File Names] ve ardından [Tamam] düğmesini tıklatın. Dışa aktarılan her bir dosya adındaki parça numarası ve tarih, yeni bir seri numarası ve tarih ile değiştirilir. Mesaj penceresinde, dışa aktarılan dosya adlarının ilk parça numarasını belirtmek için ek olarak “Initial Track No.” seçimi yapabilirsiniz.
 • Dışa aktarılan dosya adlarını parça başlıkları ile değiştirebilirsiniz. Parça başlıklarını girin ve [Options] - [Use Track Titles as File Names.] öğesini tıklatın. Parça numarası ve uzantısı değişmeden kalır.
 • Albüm sanatçı adını tüm parçaların “Track Artist” alanına kopyalayabilirsiniz. Albüm sanatçı adını girin ve [Options] - [Copy Album Artist to Track Artists] öğesini tıklatın.
 • Parça başlıklarını ve parça sanatçı adlarını girer ve [Apply] düğmesini tıklatırsanız, girmiş olduğunuz bilgiler geçici olarak kaydedilir. Bu da geçici dosyayı baştan tekrar düzenlemek istediğinizde yardımcı olacaktır. Geçici dosyayı tekrar düzenlemek için, [Cancel] düğmesini tıklatın (Write to Files penceresinde). Ardından, kaydedilen parça başlıklarını ve parça sanatçı adlarını Edit Mode penceresinde dışa aktarma için tekrar kullanabilirsiniz.