Kazanç ayarı için “Auto” seçeneğinin seçilmesi sinyal seviyesini değiştirmez.

  • Kaydedilen verilerin (geçici dosya) maksimum sinyal seviyesi -1 dB'in üzerindedir.

    Böyle bir durumda, “Auto” seçeneğinin seçilmesi kazancı artırmaz.