Record Mode Penceresi

Aşağıda Record Mode penceresi açıklanmıştır.

 1. Menü çubuğu

  Çeşitli işlemler için seçilebilir menü seçenekleri sunar. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Windows).”

  Mac menü seçenekleri için, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac).”

 2. Zaman göstergesi

  Kaydın başlangıcından itibaren geçen süreyi gösterir.

 3. OVER nokta göstergeleri

  Kaydedilen ses parçasının sinyal seviyesi 0 dB (OVER noktası) değerine ulaşırsa, dalga şekillerinde her kesin OVER noktası üzerinde bir gösterge (kırmızı nokta) görüntülenir. Aynı zamanda, sinyal seviye ölçer çubuklarının her ikisinin veya birinin sağ ucunda da yanar.

 4. (Start Recording) düğmesi

  Kaydı başlatmak için bir onay mesajı görüntüler.

 5. (Pause Recording) düğmesi

  Devam eden kaydı duraklatır.

 6. Dalga şekli çizim alanı

  Kırmızı çizginin sol tarafında, kaydedilen parçanın dalga şeklini gösterir.

 7. Recording Complete düğmesi

  Kayıt tamamlandıktan sonra bu düğmeyi tıklattığınızda Edit Mode penceresi görüntülenir.

 8. Ayarlar gösterge alanı

  Kayıt başlamadan önce alanı tıklattığınızda dosya biçimini ve geçici dosya depolamayı ayarlama penceresi görüntülenir.

 9. Sinyal seviye ölçer çubukları

  Kaydedilen ses parçasının sol ve sağ sinyal seviyelerine göre uzatın veya kısaltın.

  Sinyal seviyesi 0 dB (OVER noktası) değerine ulaşırsa, sinyal seviye ölçer çubuklarının her ikisinin veya birinin sağ ucunda yanar. Aynı zamanda, dalga şekillerinde kesin OVER noktası üzerinde de bir gösterge (kırmızı nokta) görüntülenir

  Kaydın sonunda [Recording Complete] düğmesini tıklatıncaya kadar tepe seviye göstergesi ve yanık durumda kalır.