Menü Çubuğunun Kullanımı (Windows)

Aşağıda pencerenin üst kısmındaki menü çubuğundan seçebileceğiniz menü seçenekleri açıklanmıştır.

Not

 • Bazı menü seçenekleri, görüntülenen pencereye bağlı olarak seçim için mevcut olmayabilir.

File

 • New:

  Geçici dosyayı siler ve Record Mode penceresi başlangıç durumuna döner.

  Varsayılan biçimden değiştirdiğiniz dosya biçimi olduğu gibi kalır.

 • Settings:

  Dosya biçimi ve geçici dosya depolama ayarlarını yapma penceresini gösterir.

 • Write to Files:

  Write to Files penceresini gösterir.

 • Exit:

  Hi-Res Audio Recorder'dan çıkış yapar.

Record

 • Start Recording:

  Kaydı başlatmak için bir onay mesajı görüntüler.

 • Pause Recording:

  Devam eden kaydı duraklatır.

 • Recording Complete:

  Kayıt tamamlandıktan sonra bu menü seçeneğini seçtiğinizde Edit Mode penceresi görüntülenir.

Edit

Edit Mode pencerede aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

 • Start Playing:

  Geçici dosyanın çalınmasını başlatır.

 • Pause Playing:

  Devam eden geçici dosya çalma işlemini duraklatır.

 • Add Marker:

  Geçici dosyanın yürütülmesi duraklatılırken bu menü seçeneğini seçtiğinizde çalma imleç konumuna bir işaretleyici ekler.

 • Next Marker:

  Çalma imlecini sonraki işaretleyici konumuna taşır.

 • Previous Marker:

  Çalma imlecini önceki işaretleyici konumuna taşır.

 • Delete Marker:

  Seçilen işaretleyiciyi siler.

 • Remove All Markers:

  Eklenen işaretleyicilerin tümünü siler.

 • Gain:

  Kaydedilen veri (geçici dosya) için seçebileceğiniz sinyal seviyesi değerlerini gösterir.

View

Edit Mode pencerede aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

 • Zoom In:

  Geçici dosyanın dalga şekillerini yakınlaştırır.

 • Zoom Out:

  Geçici dosyanın dalga şekillerini uzaklaştırır.

 • Next Page:

  Birden çok sayfaya yayılıyorsa geçici dosyanın sonraki sayfasını gösterir.

 • Previous Page:

  Birden çok sayfaya yayılıyorsa geçici dosyanın önceki sayfasını gösterir.

Help

 • Help:

  Yardım / Hi-Res Audio Recorder yardımını görüntülemek için web tarayıcısını başlatır.

 • Check for Updates:

  Hi-Res Audio Recorderile ilgili güncelleme bilgilerini gösterir.

  Herhangi bir güncelleme olduğunda, mesaj görüntülenir. [Download] düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.

  • Yeni bir Hi-Res Audio Recorder yükleyici programı indirin ve bilgisayarınıza kaydedin.

  • Yükleyici program tamamen indirildiğinde, Hi-Res Audio Recorder'dan çıkın.

  • Kaydedilen yükleyici programını çift tıklatın.

   Yeni Hi-Res Audio Recorder sürümü yüklenmeye başlar.

   Yükleme tamamlandıktan sonra, Hi-Res Audio Recorder yeni sürümle değiştirilir.

 • About:

  Hi-Res Audio Recorder'ın sürümünü ve telif hakkı yılını gösterir.