Edit Mode Penceresi

Aşağıda Edit Mode penceresi açıklanmıştır.

A: Yakınlaştırılmış dalga şekli çizim alanlı Edit Mode penceresi

B: Uzaklaştırılmış dalga şekli çizim alanlı Edit Mode penceresi

 1. Menü çubuğu

  Çeşitli işlemler için seçilebilir menü seçenekleri sunar. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Windows).”

  Mac menü seçenekleri için, bkz. “Menü Çubuğunun Kullanımı (Mac).”

 2. Zaman göstergesi

  Geçici dosyada çalma noktasını belirten süreyi solda ve geçici dosyanın toplam süresini sağda gösterir.

 3. OVER nokta göstergesi

  Kaydedilen ses parçalarının sinyal seviyesi 0 dB (OVER noktası) değerine ulaştığı her noktada görüntülenir. Ses çalma, bu OVER noktalarından birine ulaştığında, sinyal seviye ölçer çubuklarının her ikisinin veya birinin sağ ucunda yazısı da yanar.

 4. (Previous Marker) düğmesi/(Next Marker) düğmesi

  Çalma işlemi duraklatılırken bu düğmelerden herhangi birini tıklattığınızda çalma imlecini geçerli imleç konumundan hemen önceki veya sonraki işaretleyiciye taşır.

  Çalma işlemi sürüyorken, düğmelerden herhangi birini tıklattığınızda geçici dosya geçerli imleç konumundan hemen önceki veya sonraki işaretleyiciden itibaren çalmaya başlar.

  Bir önceki işaretleyiciden itibaren çalma süresi 5 saniye içindeyken, (Previous Marker) düğmesi ikinci bir kez tıklatılırsa geçici dosya bir öncekinden önceki işaretleyiciden itibaren çalmaya başlar.

 5. (Start Playing) düğmesi

  Geçici dosyaya kaydedilen parçaları çalmaya başlar.

  Düğmeye basıldığında düğmenin görünümü(Pause Playing) olarak değişir. Çalmayı duraklatmak için, düğmeyi bir kez daha tıklatın.

 6. (Add Marker) düğmesi

  Çalma işlemi duraklatılırken bu düğmeyi tıklattığınızda çalma imleç konumuna bir işaretleyici ekler.

 7. (Zoom In) düğmesi/(Zoom Out) düğmesi

  Dalga şekli çizim alanını yaklaştırır/uzaklaştırır.

 8. Çalma imleci

  Geçici dosyaya kaydedilen bir parçadaki çalma noktasını gösterir.

 9. İşaretleyici ekleme alanı

  İşaretçiyi taşıyabilir ve işaretçi konumunda bir işaretleyici eklemek için tıklatabilirsiniz.

 10. Dalga şekli çizim alanı

  Geçici dosyaya kaydedilen parçaların dalga şekillerini gösterir. Bir dalga şekli tıklatıldığında, çalma imleci tıklatılan konuma taşınır.

  Bir dalga şekli çift tıklatıldığında, geçici dosya çift tıklatma konumuyla eşleşen noktadan itibaren çalmaya başlar.

 11. Sayfa seçim düğmeleri

  Dalga şekli çizim alanında geçici dosyanın ilgili sayfalarını gösterir.

  Kayıt süresine göre en fazla 4 düğme (“00 - 30”, “30 - 60”, “60 - 90” ve “90 - 100”) görüntülenir.

 12. Sinyal seviye ölçer çubukları

  Kaydedilen ses parçalarının çalınması sırasında, sinyal seviye ölçer çubukları ses parçalarının sol ve sağ sinyal seviyelerine göre uzar veya kısalır.

  Çalma işlemi, sinyal seviyesinin 0 dB (OVER noktası) değerine ulaştığı noktalardan birine ulaştığında, yazısı yanar.

  Tepe seviye göstergesi ve belirli bir süre boyunca yanmaya devam eder.

 13. Kazanç seçim düğmesi

  Kaydedilen ses parçalarını çalma işlemi duraklatılmış durumdayken, bir sinyal seviyesi değeri (kazanç) seçmek için bu düğmeyi tıklatabilirsiniz.

 14. Write to Files düğmesi

  Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra bu düğmeyi tıklattığınızda Write to Files penceresi görüntülenir.