Hata Mesajları

Bağlantı

No device found. Check the power or the connection of the device.

  • Pikabın açık olduğundan emin olun.
  • Bilgisayarınızla pikap arasındaki bağlantının doğru yapıldığından emin olun. Bağlantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “Bilgisayar ve Pikabın Bağlanması.”
  • Hi-Res Audio Recorder açık ve çalışıyorken, Windows kullanıcısının değiştirilmesi uygulamanın düzgün çalışmasını engeller. Önce Hi-Res Audio Recorder uygulamasından çıkın ve ardından kullanıcı değiştirin.

Disconnected from the device. Check the power or the connection of the device.

  • Plaktan yapılan kayıt devam ediyorken veya duraklatılmışken pikap kapatıldı. Pikabı çalıştırın.
  • Plaktan yapılan kayıt devam ediyorken veya duraklatılmışken pikap ile bilgisayar arasındaki bağlantı kesildi. USB kablonun veya AC adaptörün sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

Kayıt

Stopped recording because the limit of recording time has been reached.

Hi-Res Audio Recorder ile kayıt için kullanılabilir maksimum süre 100 dakikadır. Kayıt süresi 100 dakikayı aştığında, kayıt otomatik olarak durur.

Düzenleme

Cannot add any more markers. Remove unnecessary markers and try again.

En fazla 60 işaretleyici ekleyebilirsiniz. Gereksiz işaretleyicileri silin.

Geçici dosya depolaması

You cannot specify the folder as the temporary file storage. Select another folder.

Belirli bir disk sürücüsü - örn. bir ağ sürücüsü veya bir CD sürücüsü - üzerinde bir klasörü geçici dosya depolaması olarak kullanılmak üzere seçemezsiniz. Başka bir klasör seçin.

Failed to use the folder specified as the temporary file storage. Change the temporary file storage.

Aşağıdaki durumlarda geçici dosya depolaması olarak belirttiğiniz klasörü kullanamazsınız. Geçici dosya depolamasını değiştirin.

  • Geçici dosya depolamasını içeren disk sürücüsünün bilgisayarınızla bağlantısı kesik veya sürücü kapalı.
  • Disk sürücüsü yukarıdaki durumdayken, (Start Recording) düğmesini tıklattınız.
  • Geçici dosya depolamasını içeren disk sürücüsünün düşük hızı nedeniyle, dalga şekli çiziminde ve ses çıkışındaki gecikme bir bellek taşmasına neden oldu.

With the drive other than the default one, access speed may become slower, causing the delay of waveform drawing or sound skipping. Are you sure you want to change the temporary file storage?

Varsayılan geçici dosya depolamasının değiştirilmesi, dalga şekli çiziminde gecikmeye veya seste atlamaya neden olabilir.

Geçici dosya depolamasını değiştirmek için [Yes] düğmesini tıklatın. İşlemi iptal etmek için, [No] düğmesini tıklatın.

Dışa aktarma

Unacceptable characters detected in the file name. Change the file name.

Dosya adı kabul edilemez karakterler içerdiğinden geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Dosya adını değiştirin.

Unacceptable characters detected in the album name. Change the album name.

Albüm adı kabul edilemez karakterler içerdiğinden geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Albüm adını değiştirin.

No file name specified. Enter a file name.

Dosya adı alanı boş bırakıldığından geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Bir dosya adı girin.

File name duplicated. Change the file name.

Aynı adda bir dosya zaten mevcut olduğundan geçici dosyayı bir dosyaya (dosyalara) aktarma denemesi başarısız oldu.

Dosya adını değiştirin.

Kaydetme

A file with the same name already exists in the destination. Are you sure you want to replace it?

Hedef klasörde aynı adla kaydedilmiş bir dosya zaten mevcut.

Geçerli kayıt ile üzerine yazmak istiyorsanız, [Tamam] düğmesini tıklatın.

Var olan dosyayı tutmak istiyorsanız, dosya adını değiştirin.

A folder with the same name as the file name exists in the destination. Change the file name.

Dosya adı, dosyaları kaydetmek için hedef içinde mevcut klasör adı ile aynı.

Dosya adını değiştirin.

Too long file path. Change the file name or the destination.

Dosyanın yolu maksimum karakter uzunluğunu aşıyor.

Dosya adını veya hedefi değiştirin.

A file with the same name as the folder name exists in the destination. Change the album name (folder name).

Kaydedilen dosyanın (dosyaların) albüm adı (klasör adı) zaten hedefte mevcut olan dosyanın adıyla aynı.

Albüm adını (klasör adını) değiştirin.

Insufficient free space in the destination. Remove unnecessary files or change the destination.

Kaydedilen dosyaları kaydetmek için hedef içinde yeterli boş disk alanı yok.

Örneğin gereksiz dosyaları kaldırarak disk alanını artırın veya hedefi değiştirin.

Failed to save the file. For more detail, click "Help" in menu and see the Help Guide.

Dosyayı (dosyaları) kaydetme denemesi başarısız oldu. Ayrıntılı bilgi için, bkz. “Bir dosyayı kaydetme denemesi başarısız.

Failed to obtain version info. Please check Internet connection of your computer.

Hi-Res Audio Recorder sürüm bilgilerini alma denemesi başarısız oldu. Bilgisayarınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

Failed to download new version. Please check Internet connection of your computer.

Hi-Res Audio Recorder'ın yeni sürümünü indirme denemesi başarısız oldu. Bilgisayarınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

Diğerleri

There is a problem with an audio playback device. It might not be installed on your computer or might be used by another app.

  • Bilgisayarınıza bir ses çalma uygulaması yükleyin.
  • Başka bir uygulama ses çalma cihazını kullanıyorsa, uygulamadan çıkın.