Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Matningsläge

Det går att ställa in matningssättet på t.ex. kontinuerlig tagning eller tagning med självutlösaren.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge] → önskad inställning.
    • Det går även att ställa in matningssättet genom att trycka på / (Matningsläge)-knappen på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning:
Används för att ta en stillbild. Detta är det normala tagningsläget.

Kontinuerlig tagning:
Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Självutlösare:
Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

Självutlös. (kont.):
Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

Kontinuerlig gaffling:
Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika ljusstyrka för varje bild.

Enkel gaffling:
Produkten tar ett angivet antal bilder, en i taget, var och en med olika ljusstyrka.

Vitbalansgaffl.:
Används för att ta tre bilder sammanlagt med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

DRO gaffling:
Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.

OBS!

  • När tagningsläget är inställt på [Scenval] och [Sport & action] är valt går det inte att använda [Enkeltagning].