Ladda headsetet

Headsetet innehåller ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.

 1. Anslut headsetet till ett nätuttag.

  Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.

  A: USB-nätadapter

  • Laddningsindikatorn (orange) på headsetet tänds.
  • Laddningen är slutförd inom cirka 3,5 timmar (*) och laddningsindikatorn slocknar automatiskt.

  *Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

  När laddningen är slutförd ska USB Type-C-kabeln kopplas ifrån.

Systemkrav för USB-batteriladdning

USB-nätadapter

En USB-nätadapter som säljs i handeln och som kan ge en utström på 1,5 A eller mer

(Om utströmmen är mindre än 1,5 A ökar laddningstiden och musikuppspelningstiden efter 3 eller 10 minuters laddning minskar.)

USB-nätadapter kompatibel med USB PD (USB Power Delivery) som säljs i handeln

Laddningstiden blir kortare med en USB-nätadapter som är kompatibel med USB PD.
Det rekommenderas att en USB-nätadapter som är kompatibel med en uteffekt på 5 V/2 A eller 9 V/3 A används.

Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

 • Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
 • Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

Tips

 • Headsetet kan även laddas genom att ansluta headsetet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.
 • Om laddningen börjar när headsetet är på slås headsetet av automatiskt.

OBS!

 • Det går kanske inte att ladda med andra kablar än den medföljande USB Type-C-kabeln.
 • Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
 • När headsetet är anslutet till ett eluttag eller en dator kan inte funktioner som att slå på headsetet, registrera eller ansluta till Bluetooth-enheter och musikuppspelning utföras.
 • Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
 • Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
 • Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
 • Om headsetet identifierar ett problem vid laddning, på grund av följande orsaker, så blinkar laddningsindikatorn (orange). Ladda i så fall igen inom laddningstemperaturintervallet. Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
  • Omgivningstemperaturen överskrider laddningstemperaturintervallet på 5 °C – 35 °C.
  • Något är fel med det laddningsbara batteriet.
 • Om headsetet inte har använts under en längre tid kanske laddningsindikatorn (orange) inte tänds omedelbart när laddningen av headsetet påbörjas. Vänta en stund tills indikatorlampan tänds.
 • Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
 • Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
 • Vid anslutning av headsetet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och det är noga att de ansluts direkt. Laddningen slutförs inte ordentligt när headsetet ansluts via en USB-hubb.
 • Vi kan inte garantera att headsetet fungerar tillsammans med all PD-kompatibel USB-utrustning.
 • När headsetet laddas med en PD-kompatibel USB-nätadapter kan det hända att den högra enheten blir varm, vilket inte är något fel.