Modell: YY2954

Snabbstartguide

Ladda ner appen och ställ in headsetet

Uppdatera headsetets programvara och ”Sony | Headphones Connect”-appen till den senaste versionen för att använda enhetens alla funktioner och förbättrad prestanda. Se följande för att få mer information:

https://www.sony.net/elesupport/

Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Headsetet är inte vattentätt.

Om headsetet laddas när det är blött av regn eller svett etc. kan det leda till utbränning eller funktionsfel.

OBS!

  • Om du tar på dig headsetet utan att justera skjutreglaget så kanske inte headsetet hamnar rätt på huvudet, vilket kan leda till obehag eller sämre brusreduceringseffekt. Headsetets användningsdetekteringsfunktion kanske inte heller fungerar korrekt, vilket kan göra så att musiken automatiskt stoppas eller att den automatiska avstängningsfunktionen (batterisparfunktionen) stänger av headsetet automatiskt.

Relaterad information

Bära headsetet

Upprätta en Bluetooth-anslutning manuellt

Ladda headsetet