Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Prilagođavanje funkcija za snimanje radi lakšeg korišćenja