Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u ovaj proizvod.

 1. Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu dok ne klikne.
  • microSD memorijska kartica: Umetnite memorijsku karticu pravo u smeru prikazanom na slici A dok se ne začuje klik.

  • Memory Stick Micro (M2) mediji: Umetnite memorijsku karticu pravo u smeru prikazanom na slici B dok se ne začuje klik.

  A: Obeležena strana

  B: Strana sa priključkom

  C: Lampica pristupa

Napomena

 • Da biste obezbedili stabilan rad memorijske kartice, preporučuje se da je formatirate na ovom proizvodu pre prve upotrebe. Formatiranje memorijske kartice će izbrisati sve podatke uskladištene na njoj i podatke neće biti moguće oporaviti. Sačuvajte važne podatke na PC računaru ili sličnom uređaju.
 • Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] formatirajte memorijsku karticu.
 • Proverite smer ubacivanja memorijske kartice. Ako memorijsku karticu silom umetnete u otvor u pogrešnom smeru, može doći do oštećenja memorijske kartice, otvora za memorijsku karticu ili podataka.
 • Nemojte da umetnete memorijske kartice različite od onih koje mogu da stanu u otvor za memorijsku karticu. To može dovesti do kvara.
 • Kada umećete ili izbacujete memorijsku karticu, pripazite da memorijska kartica ne iskoči i ispadne.
 • Ovaj proizvod neće prepoznati memorijsku karticu osim ako je ne umetnete pravo i pravilno okrenutu.
 • Ako se prikaže [Preparing image database file. Please wait.], sačekajte dok poruka ne nestane.

Savet

 • Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i jednom je lagano gurnite unutra.